Certificeret brandrådgivning hos STE KBH

Brandrådgivning og brandteknisk rådgivning til store og små byggeprojekter.

STE KBH er din pålidelige partner, når det kommer til brandrådgivning og brandteknisk rådgivning. Vores dedikerede hold af certificerede brandrådgivere arbejder hånd i hånd med dig for at sikre, at dine byggeprojekter overholder bygningsreglementets præskriptive bestemmelser.

Hvad er en certificeret brandrådgiver?

En certificeret brandrådgiver er en ekspert inden for brandbeskyttelse og sikkerhed i byggeri. Vores specialiserede team har gennemgået intensiv uddannelse og opfylder de højeste standarder inden for brandrådgivning. Med deres baggrund er de med til at sikre, at alle rammerne omkring din bygning eller byggesag er optimalt beskyttet mod brandrisici i henhold til gældende lovgivning fastlagt i byggetilladelse.

Skræddersyede brandløsninger

Vores tilgang til brandrådgivning og brandsikring er altid skræddersyet efter dine specifikke behov og brandklasse. Vi tilbyder en bred vifte af brandtekniske tjenester, herunder:

 • Brandstrategi: Vi udvikler strategier og dimensioneringsløsninger, der garanterer en effektiv beskyttelse mod brandfare.
 • Brandtjek – Bygningsgennemgang: Vores erfarne team gennemgår din bygning for at identificere potentielle risikoområder og anbefaler løsninger for at øge brandsikkerheden med øje for bygherres drift og økonom.
 • Brandteknisk Dokumentation: Vi udarbejder omfattende brandteknisk dokumentation i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser.

 

Entreprenørrådgivning og bygherrerådgivning

Vi tilbyder også rådgivning til entreprenører og bygherrer, herunder:

 • Granskning af udbudsmateriale: Vi hjælper med at fastlægge risiko- og brandklasser samt redningsberedskabets indsatsmuligheder.
 • Granskning af brandprojekt: Vi gennemgår og vurderer brandprojekter udført af eksterne brandrådgivere for at sikre overholdelse af standarder og regulativer.

Hvilke typer af brandteknisk rådgivning tilbyder STE KBH?

Hos STE KBH er vi drevet af passion og holdspillet, hvor vi spiller hinanden gode for at sikre de bedste resultater. Vi tror på nøgleordene ansvar, pli, ordentlighed og troværdighed, og vores fokus er altid på at levere arbejde af højeste kvalitet.

Brandklasse 1 byggeprojekter

 • Forhåndsdialog med Myndigheden.
 • Brandteknisk redegørelse/Brandstrategirapport inkl. dokumentation for brandklasse, Indsatstaktisk redegørelse og Funktionsbeskrivelse.
 • Brandplaner herunder Situationsplan, Etageplaner og Snit.
 • Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Brandklasse 2 - 4 byggeprojekter

 • Forhåndsdialog med Myndigheden.
 • Starterklæring - Brand.
 • Brandteknisk redegørelse/Brandstrategirapport inkl. dokumentation for brandklasse, Indsatstaktisk redegørelse og Funktionsbeskrivelse.
 • Evt. eftervisning af fravigelser ved Brandteknisk begrundet vurderinger og/eller Komparativ analyser.
 • Brandplaner. Herunder Situationsplan, Etageplaner og Snit
 • Pladsfordelingsplaner/Flugtvejsplaner
 • Kontrolplaner for brandrådgiver, projekterende og udførende.
 • Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.
 • Sluterklæring - Brand.

Brandteknisk dokumentation til ansøgning for midlertidige arrangementer

 • Brandteknisk redegørelse inkl. ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Brandplan herunder Situationsplan og Etageplan
 • Pladsfordelingplan/Flugtvejsplan for byggeri med flere end 150 personer.
 • Driftsjournal
 • Brand- og evakueringsinstruks.
 • Tekniske anlæg og byggeri som er omfattet af Beredskabsloven herunder:
  • Funktionskrav jf. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker.
 • Funktionskrav jf. Tekniske forskrifter for gasser.

Hyppige spørgsmål om brandrådgivning og den brandtekniske dokumentation

 • Brandrådgiver kræves typisk i forbindelse med byggeprojekter, hvor der er behov for at sikre, at bygningen opfylder de nødvendige brandsikkerhed- og sikkerhedsstandarder. Dette inkluderer ofte:

  • Opførelse, tilbygning eller ombygning: Brandrådgivning er obligatorisk for større byggeprojekter, såsom erhvervsbygninger, industrielle faciliteter, offentlige bygninger og boligblokke.
  • Ændring af bygningsanvendelse: Hvis en eksisterende bygning skal ændres til en anden anvendelse, f.eks. fra kontorlokaler til et hotel, kan det kræve brandrådgivning for at sikre, at den nye anvendelse opfylder brandkravene.
  • Fravigelser fra brandkrav: Hvis der ved ombygning er planer om at fravige fra eksisterende brandmæssige forudsætninger fastlagt i senest byggetilladelse.
  • Byggeri med særlig risiko: Bygninger med særlig brandrisiko, såsom lagre med brandfarlige materialer eller komplekse strukturer, kræver ofte specialiseret brandrådgivning.

   

   

  • En brandrådgiver er en ekspert inden for brandbeskyttelse og -sikkerhed i byggerier. Deres rolle i byggeriet er at vurdere, planlægge og implementere foranstaltninger, der reducerer risikoen for brand i bygninger og beskytter liv og ejendom i tilfælde af brand. Dette inkluderer:
   • Udvikling af brandstrategier: Brandrådgivere udarbejder strategier for at forebygge brande og for at sikre, at bygninger er udstyret med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
   • Overholdelse af lovhjemmel: De sikrer, at byggeriet opfylder de præskriptive bestemmelser jf. gældende bygningsreglement
   • Rådgivning under projektet: Brandrådgivere giver rådgivning og vejledning til arkitekter, ingeniører og bygherrer under hele byggeprocessen for at sikre, at brandsikkerhedsforanstaltninger implementeres korrekt.
   • Udarbejdelse af brandplaner: De udvikler detaljerede brandplaner med oversigt over flugtvejsforhold, brandadskillelser og brandtekniske installationer.
   • Godkendelse fra myndigheder: Brandrådgivere arbejder tæt sammen med myndighederne for at sikre, at byggeprojekter opfylder de nødvendige krav og opnår godkendelse.
   • Drift og vedligeholdelse: Efter ibrugtagning af byggeri sikrer brandrådgivere at bygherres driftsansvarlige kan drifte, kontrollere og vedligeholde brandsikkerheden jf. forudsætninger fastlagt i DKV-plan.

   Kort sagt er en brandrådgiver afgørende for at sikre, at bygninger og ombygninger opfylder de nødvendige sikkerhedsstandarder og at byggeri er beskyttet mod brandfare.

    

    

    

    

    

Kontakt vores brandrådgiver for mere information

Vores brandrådgivningsteam er klar til at hjælpe dig med at opnå den højeste grad af brandsikkerhed for dine byggeprojekter. Vi arbejder løsningsorienteret og i tæt dialog med dig for at sikre, at løsningerne er effektive og enkle at dokumentere.
Har du spørgsmål eller ønsker du at diskutere en specifik brandteknisk udfordring? Tøv ikke med at kontakte os. Vores ekspertise og erfaring inden for brandrådgivning er din garanti for at der udarbejdes dokumentation for brandsikkerhed i byggeriet.
Klik her for at kontakte os

Vi samler på glade kunder

Når vores kunder roser os, er vi nået helt i mål. Og det er vigtigt for os at komme i mål.

Vi bygger nemlig ikke for.

Vi bygger med.
Hils på glade og tilfredse kunder
Hils på flere af vores glade og tilfredse kunder
usersphone-handsetcrossarrow-leftarrow-rightplus-circle